Заявка на Пакет 4 на Телекабел АД
* Име:
* Презиме:
* Фамилия:
* Адрес на включване:
* Телефонен номер
Е-mail
* Услуга Пакет 4 / 39 лв.(при 12 м. договор)
Пакет 4 / 36 лв.(при 24 м. договор)
* Попълването на полетата е задължително!
* Абонати на "Телекабел" АД желаещи допълнителни услуги задължително изписват имената на титуляра на Кабелната телевизия.