Заявка на Пакет ТВ+ на Телекабел АД
* Име:
* Презиме:
* Фамилия:
* Адрес на включване:
* Телефонен номер
Е-mail
* Услуга Пакет ТВ+ / 29 лв. (при 12 м. договор)
* Попълването на полетата е задължително!
* Абонати на "Телекабел" АД желаещи допълнителни услуги задължително изписват имената на титуляра на Кабелната телевизия.