skip to Main Content
Често задавани въпроси за Телефонна услуга
Преносимост на фиксиран номер

За да пренесете телефонния си номер от друг оператор към нас, е необходимо да направите следните стъпки:

1. Да посетите някой от нашите офиси и да попълните заявление за преносимост на телефонен номер.
2. Преносимостта ще бъде извършена в предвидения от закона срок до 3 работни дни.
3. В деня на известяване на пренасянето номерата могат временно да бъдат неизползваеми.
4. Всички задължения, които имате към предишния си оператор за предоставените услуги до момента на пренасяне на номера, следва да бъдат издължени.

Телефонна услуга на Телекабел може да ползва всеки абонат на кабелния оператор.
Фирмите могат да ползват телефонна услуга, без да се ангажират с някоя от другите услуги.

Сключва се типов договор за услугата. Предплаща се една абонаментна такса. Фирменият представител, търговският агент или служителят от центъра по дистанционни продажби правят уговорка за включване, във време, удобно за двете страни. Всичко това може да се случи и без да напускате дома си! САМО С ЕДНО ОБАЖДАНЕ НА ТЕЛ.: 034 919 999

Телефонната услуга на Телекабел, като всяка друга услуга на оператора може да се ползва както със срочен договор, така и с договор сключен за неопределен срок на ползване.

Ние сме две независими компании и изборът дали и кога да се изключите от другия оператор си е изцяло Ваш. От това не зависи включването на нашата телефонна услуга.

Месечната абонатна такса за телефонната услуга е в зависимост от броя на телефонните Ви номера.За повече от един телефонен номер се заплащат толкова такси, колкото са телефонните номера на абоната.За два и повече телефонни апарата, които ползват един номер заплащате само една такса.

Телефонната си сметка можете да получите в търговския офис на Телекабел. Ако ползвате някой от алтернативните начини на плащане по Ваше желание сметката може да Ви бъде доставяна до дома.

Телефонната Ви сметка се изчислява по определена ценова листа, която е на разположение в търговските офиси и в официалния сайт на фирмата.Най-често ползваните дестинации и пълния списък с цените са публикувани в интернет страницата на Телекабел – www.telekabel.bg .

Отчитането на разговорите става в секунди. Вие заплащате само реално изговореното време.

Телефонната сметка се засича на всяко 15-то число на месеца и обхваща периода от 15-то число на предишния месец до 15-то число на настоящия.

Както за всяка наша услуга, изборът на начина на плащане зависи от самите Вас. Има няколко начина за извършване на плащането – в офисите на фирмата в брой, чрез постерминал, по банков път. Те важат и за плащането на телефонната Ви сметка. За заплащане на месечните абонаменти и проведени разговори може да се възползвате от услугата “Телекабел онлайн”

Ако не заплатите сметката си до един месец, след като тя е излязла, телефонът Ви ще бъде изключен изходящо. След покриване на дължимата сума изходящото избиране веднага се възстановява. За Ваше удобство имаме отдел, който напомня на всички закъсняващи с плащането абонати.

На този етап може да Ви предоставим възможност да ограничите изходящите си обаждания единствено до определена сума, а не до определен оператор. Няма ограничение за големината на сумата.

За да се включите в телефонната услуга на Телекабел Ви е необходим телефонен апарат с тонално набиране. Ако сте ползвали такъв до момента, не е необходимо да закупувате друг.

Back To Top