skip to Main Content

Важи: За настоящи абонати на Телекабел с действащ срочен договор.

Промоция: Подарък нова допълнителна услуга по избор за период от 3 месеца и всяка следваща допълнителна услуга на 50% отстъпка от базовата цена.

След изтичане на промоционалния период:

След изтичане на промоционалния тримесечен период абонатите може да ползват следните допълнителни пакети с програми с 50% отстъпка от базовата им цена до изтичане срочността на договора  за основната услуга : 

  • Разширен пакет телевизия
  • MAX PACK с включени НВО, НВО 2, НВО 3, HBO GO
  • Sport Premium с включен MAX Sport Plus
  • MAX Sport Plus
  • Допълнителен цифров приемник

Период на кампанията: 13.12.2021 год. – 22.01.2022 год.

Други условия: По време на ползване на промоцията клиентът не може да ползва друга промоция за същата услуга, преди да е изтекла настоящата. Клиентът може да ползва няколко промоции едновременно, ако те се отнасят за различни услуги. 

За заявка на услуга – в търговски офис на Телекабел или чрез Национален безплатен номер *3434.

Back To Top