skip to Main Content

Нови Общи условия на "Телекабел" АД в сила от 24.02.2023 г.

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 24.02.2023 г. влизат в сила нови Общи условия на „Телекабел“ АД за взаимоотношенията с крайните потребители на електронни съобщителни услуги.

Общите условия може да видите публикувани в сайта на „Телекабел“ АД на следния линк – https://bit.ly/3iTEI9Y

При несъгласие с направените промени, всеки клиент има право да прекрати договора без санкции в срока по чл.230, ал.3 от ЗЕС и в съответствие с Общите условия на „Телекабел“ АД и законодателството на Република България.

Back To Top