skip to Main Content

114 програми Цифрова телевизия базирана на нова и различна технология, която ви дава възможност за по-голям избор на телевизионно съдържание и часово отместване на програмите от минута до 168 часа назад.

Максималните достижими скорости на download – до 200 Mbps / до 100 Mbps upload. Обичайните скорости на download до 160 Mbps скорост / до 80 Mbps upload. Минималната скорост на download е 10 Mbps скорост /10 Mbps upload.

 

Максималните достижими скорости на download – до 100 Mbps / до 100 Mbps upload. Обичайните скорости на download до 80 Mbps скорост / до 74 Mbps upload. Минималната скорост на download е 10 Mbps скорост / 10 Mbps upload.

 

Максималните достижими скорости на download – до 50 Mbps / до 50 Mbps upload. Обичайните скорости на download до 80 Mbps скорост / до 74 Mbps upload. Минималната скорост на download е 10 Mbps скорост / 10 Mbps upload.

 

Максималните достижими скорости на download – до 25 Mbps /до 25 upload. Обичайните скорости на download са до 20 Mbps скорост и до 10 Mbps upload.

 

 

Максимално рекламираните стойности – 100 и 200 Mbps се предлагат в населени места с PON технология.

Общи условия

Общи условия

Важи: За нови и настоящи клиенти на Телекабел при подписване на 24 месечен договор.

  • 114 програми цифрова телевизия 
  • достъп до HBO MAX услугата за целия период на договора
  • 200 Mbps Интернет 
  • Филмов пакет с включени НВО, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2

Цена: 36.00 лв. на месец за пакета при ползване на онлайн цифрова телевизия с включени 200Mbps Интернет и достъп до HBO MAX за целия период на договора. Цената е без включено оборудване при сключване на 24 месечен договор. 

 

  • 39,50 лв./ месец с включено оборудване при ползване на онлайн цифрова телевизия с включени 200Mbps Интернет при сключване на 24 месечен договор. 

 

  • 34,00 лв./ месец без включено оборудване при ползване на онлайн цифрова телевизия с включени 25Mbps Интернет при сключване на 24 месечен договор.

 

  • 37,50 лв./ месец с включено оборудване при ползване на онлайн цифрова телевизия с включени 25Mbps Интернет при сключване на 24 месечен договор

 

Сумите важат при ежемесечно предплащане на пакета.

 

Цена за допълнителен монитор:

– 5,00 лв./месец

 

Пакетът с канали за допълнителни монитори отговаря на пакета с канали на основния монитор.

 

Период на промоцията: до 30.10.2022г.

Back To Top