skip to Main Content

Нова цена на пакет Diema Xtra

Поради промяна в ценовите условия на Нова Броудкастинг Груп, считано от 01.07.2021 година, месечният абонамент за пакет Diema Xtra с безсрочен договор ще струва 11,99 лв./мес. с ДДС. Промяната ще засегне всички настоящи и нови абонати на пакет Diema Xtra.…

Read more

Официални правила на играта „Играй и спечели с Film Box и Телекабел”

Официални правила на играта „Играй и спечели с Film Box и Телекабел” 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта…

Read more
Back To Top