skip to Main Content

Промяна на цените на месечните абонаменти на "Телекабел" АД

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че в сила от 24.02.2023 год. „Телекабел“ АД ще увеличи цената на ползваните от Вас основни услуги между 0,60 лв. и 2,50 лв. с ДДС в зависимост от Вашия абонаментен план. Цените на допълнителните услуги остават непроменени. Промяната на цената е наложена от рязко нарасналите през изминалата година разходи, обхващащи всички дейности и материали, свързани с предоставяне на нашите  услуги.

Оставаме на разположение за допълнителна информация.

Променените цени са както следва:

 

Абонаментен план Срочност/месец Цена / лева
Пакет ТВ Основен 12 15,1
Пакет ТВ Разширен 12 21,7
Пакет ТВ Пълен 12 25,7
Пакет ТВ+ Основен 24 24,2
Пакет ТВ+ Разширен 24 29,5
Пакет ТВ+ Пълен 24 33,2
Пакет 1 Основен 24 27,2
Пакет 1 Разширен 24 32,5
Пакет 1 Пълен 24 36,2
Пакет 2 Основен 24 30,2
Пакет 2 Разширен 24 35,5
Пакет 2 Пълен 24 39,2
Пакет 3 Основен 24 30,2
Пакет 3 Разширен 24 35,5
Пакет 3 Пълен 24 39,2
Пакет 4 Основен 24 40,2
Пакет 4 Разширен 24 45,5
Пакет 4 Пълен 24 49,2
Пакет 5 Основен 24 166,5
Пакет 5 Разширен 24 172,8
Пакет 5 Пълен 24 177,5
Интернет 200 безсрочен 39
Интернет 200 12 33
Интернет 200 24 27
Интернет 500 безсрочен 102
Интернет 500 12 52
Интернет 500 24 38
Интернет 25 безсрочен 22
Интернет 25 12 20
Интернет 25 24 18
Интернет 50 безсрочен 25
Интернет 50 12 23
Интернет 50 24 20
Интернет 100 безсрочен 29
Интернет 100 12 27
Интернет 100 24 23
Оферта 200 Mbps 12 18

 

При несъгласие с направените промени, всеки клиент има право да прекрати договора без санкции в срока по чл.230, ал.3 от ЗЕС и в съответствие с Общите условия на „Телекабел“ АД и законодателството на Република България.

 

С уважение,

“Телекабел” АД

Back To Top