skip to Main Content

Официални правила на играта “Спечели пет чадъра с Epic Drama и Телекабел

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в информационния сайт на ОПЕРАТОРА www.telekabel.bg .  Организаторът на ИГРАТА си запазва правото…

Read More

Нова цена на пакет Diema Xtra

Поради промяна в ценовите условия на Нова Броудкастинг Груп, считано от 01.07.2021 година, месечният абонамент за пакет Diema Xtra с безсрочен договор ще струва 11,99 лв./мес. с ДДС. Промяната ще засегне всички настоящи и нови абонати на пакет Diema Xtra.…

Read More
Back To Top