skip to Main Content

Играй и спечели с Телекабел и МАХ

Официални правила на играта „Играй и спечели с Телекабел и МАХ”   ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА).   Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта…

Read more

Играй и спечели с Телекабел

Официални правила на играта „Играй и спечели с Телекабел” ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в сайта на ОПЕРАТОРА…

Read more

Играй и спечели с Viasat nature, Viasat Explore и Телекабел

Официални правила на играта „Играй и спечели с Viasat nature, Viasat Explore и Телекабел”   ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА).   Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на…

Read more

Официални правила на играта „Играй и спечели с Viasat и Телекабел”

Официални правила на играта „Играй и спечели с Viasat и Телекабел” ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА Организатор на Играта е Телекабел АД (ОПЕРАТОРА). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в сайта…

Read more
Back To Top